Mudra's

Mudra's · 19. maart 2020
Mudra is 'de yoga van de vingers', een manier om een energieconfiguratie te creëren. Het woord mudra in het Sanskriet betekent zegel of gebaar. 'Mud' betekent vreugde, gebaar aan de goden, 'ra' wordt als schenken geïnterpreteerd. Dit is een hulpmiddel voor zelfontwikkeling, waardoor een persoon met zijn lichaam en de omringende ruimte kan werken. Door vingers in bepaalde combinaties met elkaar te verbinden, kan de beoefenaar de meridianen activeren en energie door het hele lichaam sturen, de...